Công cụ cho máy in hóa đơn

Công cụ để cấu hình máy in hóa đơn trên windows. Bằng công cụ này, bạn có thể cài đặt mọi thông số bên trong của máy in cũng như điều khiển thêm các chức năng đặc biệt thông qua các lệnh được cung cấp bởi nhà phân phối.

Tiếp tục đọc