Tải về driver và công cụ dành cho máy in Xprinter. Đây là website chính thức của Máy in Xprinter tại Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy trong phần tải về này driver cho máy in hóa đơn Xprinter, máy in mã vạch Xprinter cho cả hệ điều hành Windows cũng như OPOS, Macbook (MACOS). Các công cụ để thiết lập các thông số cho máy in hóa đơn, máy in mã vạch như cài đặt IP cho máy, cài đặt bấm số thứ tự.

Icon
Driver máy in mã vạch Xprinter

Driver máy in mã vạch Xprinter sử dụng cho tất cả các sản phẩm máy in mã vạch áp nhiệt trực tiếp hay truyền nhiệt gián tiếp do Xprinter sản xuất. Đây là phiên bản mới nhất của Seagull cấp cho Xprinter bao gồm mọi model mà Xprinter sản xuất. trong đó phổ biến ở Việt Nam có: XP-318B, XP-318BM, XP-320B, XP-DT325B, XP-350B, XP-350BM, XP-DT426B, XP-420B và sản phẩm mới nhất 2023 của Xprinter là Máy in mã vạch XP-D464B.

Icon
Công cụ kiểm tra máy in mã vạch

Công cụ kiểm tra máy in mã vạch sử dụng cho máy in mã vạch do nhà máy Hengquan của Xprinter sản xuất. Công cụ không sử dụng cho các dòng 350B, 350BM, 318B, v.v…

Icon
Phần mềm Bartender Lite

Phần mềm Bartender Lite là phần mềm đi kèm trong đĩa driver của hãng Xprinter. Phần mềm sử dụng để thiết kế tem nhãn rất tiện ích. Nhược điểm là phần mềm không cho kết nối với cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu như Excel, SQL, v.v… vui lòng sử dụng bản Bartender Pro hoặc Bartender Enterprise.

Icon
Driver của máy in mã vạch Xprinter khổ nhỏ

Driver của máy in mã vạch Xprinter khổ nhỏ từ 80mm trở xuống, bao gồm máy in XP-350B, XP-350BM, XP-318B và các máy khổ nhỏ khác của Xprinter. Đây là driver dùng chung cho tất cả các máy in mã vạch không thuộc Nhà máy Hengquen sản xuất.

Icon
Driver cho máy in XP-350B/XP-350BM và XP-318B trên MACOS

Driver cho máy in mã vạch của Xprinter sản xuất trên hệ điều hành MACOS, bao gồm các dòng XP-350B, XP-350BM và XP-318B. Các sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Riotech.