Tải về driver và công cụ dành cho máy in Xprinter. Đây là website chính thức của Máy in Xprinter tại Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy trong phần tải về này driver cho máy in hóa đơn Xprinter, máy in mã vạch Xprinter cho cả hệ điều hành Windows cũng như OPOS, Macbook (MACOS). Các công cụ để thiết lập các thông số cho máy in hóa đơn, máy in mã vạch như cài đặt IP cho máy, cài đặt bấm số thứ tự.

Icon
Driver cho máy in hóa đơn Xprinter

Driver cho máy in hóa đơn Xprinter trên Windows. Phiên bản hỗ trợ cho mọi máy in hóa đơn do Xprinter sản xuất và hỗ trợ mọi hệ điều hành Windows.

Icon
Công cụ cho máy in hóa đơn

Công cụ để cấu hình máy in hóa đơn trên windows. Bằng công cụ này, bạn có thể cài đặt mọi thông số bên trong của máy in cũng như điều khiển thêm các chức năng đặc biệt thông qua các lệnh được cung cấp bởi nhà phân phối.

Icon
Driver cho cổng COM ảo

Driver cho cổng COM ảo dành cho máy in hóa đơn Xprinter khi bạn chuyển đổi cổng USB sang thành cổng COM ảo.

Icon
Driver của máy in hóa đơn trên MACOS

Driver của máy in hóa đơn trên MACOS. Sử dụng cho mọi máy in hóa đơn do Xprinter sản xuất. Sản phẩm đã kiểm tra và chạy thử bởi Riotech.

Icon
Công cụ hỗ trợ máy in Xprinter trên Android

Công cụ hỗ trợ máy in Xprinter trên Android để giúp cho các ứng dụng có thể nhìn thấy và in ra trên máy in hóa đơn của Xprinter.