Driver mới của Xprinter dành cho Macbook (MACOS)

Năm 2023, theo yêu cầu của các nhà phân phối tại các thị trường Hải ngoại của Xprinter, nhà sản xuất Xprinter đã đưa ra phiên bản driver mới dành cho Macbook (hệ điều hành MACOS). Driver mới của Xprinter cho Macbook dễ cài đặt hơn và tương thích với hầu hết mọi phiên bản của hệ điều hành MACOS. Gói Driver áp dụng cho các sản phẩm máy in hóa đơn và máy in mã vạch dòng xuất khẩu. Vui lòng tham khảo danh sách model bên dưới để biết máy in của bạn có được hỗ trợ hay không. Phần tải về được đặt ở cuối bài. Các máy in hóa đơn: Máy in hóa đơn XP-C300H (USB+LAN+COM)

Continue reading